Trò chơi huấn luyện bóng đá và điều kiện tập trận

Các trò chơi có mặt nhỏ và các cuộc tập trận bóng đá có thể rất đa dạng bằng cách thêm một số quy tắc bổ sung để điều kiện người chơi. Các điều kiện có thể được sử dụng để làm cho cuộc tập trận khó hơn hoặc dễ dàng hơn tùy thuộc vào kết quả bạn muốn.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn điều kiện người chơi của mình theo cách khác, điều quan trọng là phải có nhiều quy tắc mà bạn có thể thực hiện.

Dưới đây là năm trong số mười biến thể mà chúng tôi muốn bạn có thể sử dụng trong buổi đào tạo tiếp theo của mình.

Một chạm

Rất đơn giản, người chơi chỉ có một lần chạm. Không cho son heung-min goals phép cầu thủ của bạn bẫy bóng hoặc kiểm soát sau đó chuyền. Họ phải chơi bóng lần đầu tiên.

Điều này có nghĩa là họ phải thường xuyên nhận biết được vị trí của đồng đội, di chuyển chân nhanh chóng để theo kịp đường bay của bóng và họ phải quyết định vị trí của mình để đánh bóng trước khi nhận bóng.

Quy tắc này buộc người chơi phải suy nghĩ nhanh và đoán trước đường bóng. Khi sử dụng điều kiện này, hãy nhắc lại các điểm huấn luyện chính là suy nghĩ trước, ra quyết định đúng đắn, tư duy và tầm nhìn, di chuyển và giao tiếp nhanh.

Hai lần chạm

Ở đây điều kiện giới hạn người chơi tối đa là hai lần chạm.

Một cầu thủ được phép kiểm soát bóng bằng lần chạm đầu tiên nhưng họ phải chơi bóng bằng lần chạm thứ hai.

Thời gian thi đấu thêm mà họ được phép có bóng, mặc dù ngắn ngủi, cho phép họ đánh giá các lựa chọn của mình và tập trung hơn vào dự đoán. Đồng đội hỗ trợ cũng cần suy nghĩ trước và di chuyển tốt để tạo khoảng trống và sẵn sàng cho bóng.

Khi sử dụng điều kiện này, hãy theo dõi cụ thể và đưa ra phản hồi về lần chạm đầu tiên của người chơi vì điều này sẽ quyết định rất nhiều đến những lựa chọn mà họ có sau đó.